Ticho před bouří

     Někdy se nám zdá, že se v našem životě nic neděje, jakoby se čas zastavil a my přešlapujeme na místě a nevíme jak a co dál.

     No osobně si myslím, že tohle je čas, kdy se zastavit, ujasnit si věci, postoje, názory. Poohlédnou se zpátky co se v našem životě událo a co nám to dalo, ukázalo. Myslím si, že to je čas, kdy si máme ujasnit, které situace nám již nic nedávají, případně co nám přinesly a zaměřit se na ty, které nás ohýbají, jsou nám nepříjemné nebo se zdají nedostižné. Je to čas, který já nazývám :“ ticho před bouří...“ protože po něm přichází hektické období změn a aby toto období mohlo přijít je třeba mu udělat místo.