Tady a teď

      Velmi často tahle 3 slůvka slyšíme, odevšad. A málokdo z nás jim přikládá nějaký hlubší význam nebo si ani neuvědomujeme, co nám vlastně říkají. Víte, osobně si myslím, že tahle 3 slůvka  velmi úzce souvisí s tématem až…. Až budu velká/ý budu dělat tohle,   Až zvládnu tohle pak mi bude lépe, Až budu stará/ý  pak si budu užívat…Možná je to náš útěk od intenzivního prožívání každého malého okamžiku všedního dne, tedy ono zmíněné Tady a teď. Způsob, jak se vyhnout převzetí odpovědnosti za vše, co děláme. Víte, až budete velcí je velmi pravděpodobné, že vám stejná situace do cesty už nepřijde. Víte, až zvládnete tohle, tak vám možná nebude lépe, protože život vám do cesty přihraje jiné a možná daleko složitější situace. Víte, až budete staří, zjistíte, že vaše fyzické síly, zdraví názory na život se změnily a vy možná nebudete mít sílu, chuť nebo možnost si cokoli užívat. Všechny uvedené události posuzujeme s rozumem, vědomím, okolnostmi v daném okamžiku. A tohle si myslím, že je to důležité. Všechno co se mi stane, koho potkám, co mám řešit mě potká přesně v ten správný okamžik a přijde mi to do života právě proto, že se tím mám zabývat právě teď, žít to právě teď, prožívat to právě teď. A tohle si myslím, že je význam slov tady a teď. Žít naplno každý okamžik tak, jak nejlépe umíme a žít ho v okamžiku, kdy nás potká.