Přátelé

Víte, často mám pocit, že mnoho věcí kolem sebe bereme jako samozřejmost. Jako bychom si ani neuvědomovali kolik úsilí nás stálo, aby nám do života přišly a udržely se tam. Jednou takovou „ věcí“ jsou přátelé. Lidé, kteří jsou vedle nás v těžkých chvílích, jsou vedle nás v okamžicích radosti, jsou vedle nás v běžných okamžicích všedního dne. Lidé, kteří  nesobecky prožívají naše zážitky spolu s námi, přejí nám je a pomáhají nám, když je to třeba.  Lidé, kteří jsou schopni nás kdykoli pochválit ale stejně tak nám říct i nepříjemné věci. Ne snad proto aby nás chtěli měnit k obrazu svému, ale aby nám pomohli najít řešení, ukázali jinou cestu.

       Pokud máte ve  svém životě takové lidi, pak  máte velké štěstí. Važte si jich. Neberte tyto anděly všedního dne jako samozřejmost. Užívejte si každým okamžikem i toto štěstí a nezapomeňte jim to říct. I oni se potřebují podělit…..   Važte si přátel kolem vás, řekněte jim, že si jich vážíte.