Morálka

Pokud se podíváte na definici morálky, zjistíte že je vlastně naprosto obecná a vskutku jednoduchá:

     „ Morálka (z lat. moralitas, správné chování, od mosmoris, mrav) znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti. Od pravidel zdvořilosti se liší tím, že se týká věcí závažných a podstatných, na druhé straně od práva zase tím, že se nedá soudně vymáhat a za její porušení nepřicházejí sankce (potrestání). „ toliko wikipedie.

     Jak tedy vypadá morálka a co je ono morální, tedy to čím se tolik lidí ohání. Těžko říct, jak je vidět, pro každého bude mít morálka úplně jiný rozměr, jiný význam. A teď se tedy ukazuje, jak je důležité, abychom si sami ujasnili, co pro nás toto slovo znamená.

       Víte pro mě morálku naprosto přesně a jednoduše vystihuje desatero. Ano čtete dobře, ona jednoduchá a srozumitelná pravidla chování. Jde o respekt a úctu k životu, jde o toleranci, jde o lásku k bližnímu svému.