Lítost

     Dlouho toto téma obcházím a dnes na ně došla řada. Podle mě je lítost jedna z nejsložitějších a zavádějích a destruktivních emocí. Pokusím se vysvětlit proč.

      Osobně si myslím, že význam tohoto slova velmi často zaměňujeme se slovem soucit. Víte pokud projevím soucit, pak se snažím pochopit co ten druhý cítí a být mu nápomocna v jeho situaci. Nicméně pokud projevím lítost, je to vyhodnocování, zvažování jestli bych něco neudělala jinak nebo jestli jsem něco neudělala špatně. Tedy lituji co a jak jsem udělala. To je důvod, proč je pro mě lítost „ destruktivní „ emoce, ona v nás vzbuzuje pocit viny. A pak se roztáčí kolotoč pochybností, sebetrýznění, který nás nikam neposouvá a my padáme do beznaděje.

      Možná namítnete, že přece často litujete něco kolem sebe. Myslím si,že to je stejný případ, protože situace které jsou kolem nás a nějak nám vadí jsou vlastně zrcadla nás samých a pak litujeme zase sami sebe.