Energie kolem nás

    Tohle je zvláštní téma. Určitě nemám na mysli elektrickou energii, ale Univerzální Vesmírnou energii, která nás všude obklopuje. Víte je dobré si uvědomit, že vše lze převést na nějaký druh energie. Pak je snadné říkat, že každá bytost je nějaká energie, každý předmět je nějaká energie, …. že myšlenka je určitý druh energie, pocity jsou určitá energie, prostě vše má svou specifickou ale určitou energii. A pak je jasné, že energie je všude kolem nás.

      Pokud jsme připustili tuto myšlenku- vše je energie- pak už je jen na nás, zda připustíme, že ona se nějak projevuje a my jsme schopni to vnímat. Jde jen o to, zda se toho odvážíme a zda se to naučíme.